Update april/mei 2021

Please note: English version below!

Beste pacers,

Vanaf februari jl. hebben we de aanmeldpagina opengesteld voor de marathons in het najaar: Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.

We hebben al veel aanmeldingen mogen ontvangen, hartelijk dank daarvoor!

Op dit moment wachten we nog even met doorgeven of, en zo ja op welke tijd, we je (voorlopig) hebben ingedeeld. De reden is vrij simpel: we wachten op bevestiging van de desbetreffende organisaties van het aantal pacers dat zal worden ingezet.

Wat we wel kunnen melden is dat ons wel gevraagd is om pacingteams te organiseren. Maar hoe e.e.a. in zijn werk gaat en hoe groot die teams zijn, daarover is nog niets naders bekend.

Dan nog het volgende: op dit moment zoeken we nog een aantal pacers voor de volgende pacetijden:
Eindhoven: 3:00, 3:15, 3:30
Amsterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30
Rotterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30

Zodra we meer weten, dan laten we het je uiteraard z.s.m. weten. En heb je vragen dan horen we het graag,

Met vriendelijke en sportieve groet,

Gerry en Daniel

-0-0-0-0-0-0-0-0-

ENGLISH VERSION

Dear pacers,

From February last we opened the registration page for the autumn marathons: Eindhoven, Amsterdam and Rotterdam.

We have already received many applications, thank you very much for that!

At the moment we cannot inform you yet whether – and if so at what time – we have scheduled you as a pacer. The reason is quite simple: we are waiting for confirmation from the appropriate organizations of the exact number of pacers that will be deployed.

What we do know is that we have been asked to organize pacing teams. More information will follow soon!

Please note: we are still looking for some pacers for the following pace times:
Eindhoven: 3:00, 3:15, 3:30
Amsterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30
Rotterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30

If you have any questions, please let us know.

With friendly and sporty regards,

Gerry and Daniel