Aanmelden als pacer

Zodra een organisatie te kennen geeft dat ze via het Dutch Pacing Team pacers wil inzetten, publiceren we een aanmeldingsformulier voor pacers op onze website. De koppelingen naar de formulieren tref je hieronder aan.

Wanneer je als pacer ingezet wil worden verwachten we dat je je aan een aantal afspraken houdt. Zorg er daarom voor dat je de ‘Algemene voorwaarden voor pacers‘ gelezen hebt voordat je je aanmeldt.

Let op: de aanmeldingsformulieren worden niet goed verwerkt op een Apple MacBook of iMac in combinatie met Safari als browser. Open dit formulier in dat geval in een andere browser, zoals Firefox, Chrome, Brave, etc.

IN ENGLISH:
As soon as an organisation indicates that it wants to use pacers via the Dutch Pacing Team, we publish a registration form for pacers on our website. The links to the forms can be found below.

If you want to participate as a pacer, we expect you to keep to a number of agreements. Therefore, make sure you have read the ‘Terms and Conditions for Pacers’ before signing up.

Please note: the registration forms are not processed properly on an Apple MacBook or iMac in combination with Safari as the browser. In that case, open this form in another browser, such as Firefox, Chrome, Brave, etc.