Privacyverklaring

Privacyverklaring van het Dutch Pacing Team

De organisatoren achter het Dutch Pacing Team (verder aangeduid als ‘wij’) zijn verantwoordelijk voor de inwinning en verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Dutch Pacing Team:

Wij hebben formeel geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Mocht u vragen hebben over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan zijn wij per e-mail te bereiken via de contactpagina op onze website.

Doel van gegevensinwinning:

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Wij verzamelen persoonsgegevens om u in te kunnen delen in een pacing team en om u in te schrijven of toe te kunnen laten bij het evenement waarvoor u zich als pacer hebt aangemeld. Met uw aanmelding via onze website u accepteert u dit doel en gaat u akkoord met de gegevensverwerking zoals hieronder beschreven.

Wanneer u via onze website contact met ons opneemt om een andere reden, bewaren wij alleen uw e-mailadres en bericht om op dat bericht te kunnen reageren.  Uw naam en e-mailadres worden zonder uw toestemming niet toegevoegd aan een nieuwsbrief-bestand wanneer u zich niet hebt aangemeld als pacer.

De gegevens die wij verzamelen:

– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Voorkeurstijden
– Type shirt
– Maat shirt
– Ervaring als pacer
– Aantal gelopen marathons

Verstrekken van uw gegevens aan derden:

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan andere partijen, wanneer dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor u uw gegevens aan ons hebt verstrekt. De partijen waar wij gegevens aan verstrekken zijn:

  1. De coördinator van het Runner’s World Pacing team wanneer u ons gegevens hebt verstrekt om als pacer voor het Runner’s World Pacing Team ingezet te kunnen worden bij het betreffende loopevenement.
  2. De coördinator van het pacing team voor een loopevenement wanneer u ons gegevens hebt verstrekt om als pacer ingezet te kunnen worden bij het betreffende loopevenement.
  3. De organisator van een loopevenement wanneer u ons gegevens hebt verstrekt om als pacer ingezet te kunnen worden bij het betreffende loopevenement en wij het team samenstellen en de inschrijving regelen zonder tussenkomst van een derde partij.

Bewaartermijn:

Wij nemen de volgende bewaartermijnen in acht:

  • Voornaam, Achternaam, E-mailadres en Telefoonnummer:

Wij bewaren uw naam en contactgegevens zolang u zich niet hebt afgemeld als pacer voor het Dutch Pacing Team.

  • Overige gegevens:

De overige gegevens die u ons hebt verstrekt bewaren we tot maximaal één jaar na afloop van het evenement waarvoor we uw inschrijving als pacer hebben geregeld.
Op uw verzoek verwijderen wij alle vastgelegde gegevens eerder dan hier aangegeven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Gebruik van beveiligingssoftware.
  • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Wij houden onze website en de systemen die daar achter zitten (WordPress en plug-ins) up to date.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze site hebben we reCAPTCHA v3 geïmplementeerd. De implementatie heeft uitsluitend als doel om spam en misbruik op onze site te bestrijden. Daarbij gebruiken we, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Het gebruik van reCAPTCHA v3 is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.