Update april/mei 2021

Please note: English version below!

Beste pacers,

Vanaf februari jl. hebben we de aanmeldpagina opengesteld voor de marathons in het najaar: Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.

We hebben al veel aanmeldingen mogen ontvangen, hartelijk dank daarvoor!

Op dit moment wachten we nog even met doorgeven of, en zo ja op welke tijd, we je (voorlopig) hebben ingedeeld. De reden is vrij simpel: we wachten op bevestiging van de desbetreffende organisaties van het aantal pacers dat zal worden ingezet.

Wat we wel kunnen melden is dat ons wel gevraagd is om pacingteams te organiseren. Maar hoe e.e.a. in zijn werk gaat en hoe groot die teams zijn, daarover is nog niets naders bekend.

Dan nog het volgende: op dit moment zoeken we nog een aantal pacers voor de volgende pacetijden:
Eindhoven: 3:00, 3:15, 3:30
Amsterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30
Rotterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30

Zodra we meer weten, dan laten we het je uiteraard z.s.m. weten. En heb je vragen dan horen we het graag,

Met vriendelijke en sportieve groet,

Gerry en Daniel

-0-0-0-0-0-0-0-0-

ENGLISH VERSION

Dear pacers,

From February last we opened the registration page for the autumn marathons: Eindhoven, Amsterdam and Rotterdam.

We have already received many applications, thank you very much for that!

At the moment we cannot inform you yet whether – and if so at what time – we have scheduled you as a pacer. The reason is quite simple: we are waiting for confirmation from the appropriate organizations of the exact number of pacers that will be deployed.

What we do know is that we have been asked to organize pacing teams. More information will follow soon!

Please note: we are still looking for some pacers for the following pace times:
Eindhoven: 3:00, 3:15, 3:30
Amsterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30
Rotterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30

If you have any questions, please let us know.

With friendly and sporty regards,

Gerry and Daniel

Marathon Rotterdam en Marathon Utrecht verplaatst!

Golazo Sports heeft bekendgemaakt dat al hun evenementen tot en met 19 april worden verplaatst naar een datum later dit jaar. Het gaat daarbij ook om de NN Marathon Rotterdam en de Utrecht Marathon powered by Utrecht Science Park.

“De organisatie acht het niet verantwoord gezien de laatste ontwikkelingen en huidige situatie rondom het COVID-19 om de evenementen plaats te laten vinden. Een enorme tegenvaller voor iedereen die zich erop heeft verheugd, maar de veiligheid en gezondheid van de lopers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staan bij de evenementen van Golazo Sports altijd voorop”, aldus Golazo Sports.

Het is ontzettend jammer voor alle deelnemers, en natuurlijk ook voor ons als pacers, maar gezien alle ontwikkelingen rond het coronavirus lijkt deze beslissing onvermijdelijk en kunnen wij, als Dutch Pacing Team, hier alleen maar begrip voor opbrengen.

Mocht er meer meer bekend worden over nieuwe data voor beide evenementen, dan horen jullie het uiteraard. Voor nu willen we jullie allemaal bedanken voor jullie inzet en moeite, en hopen we van harte dat we een volgende keer weer een beroep op jullie mogen doen.

ENGLISH VERSION

Golazo Sports have announced that the NN Marathon Rotterdam and the Utrecht Marathon powered by Utrecht Science Park will be moved to a date later this year.

“In view of the latest developments and the current situation regarding the COVID-19 the organization does not consider it responsible to let the events take place. A huge disappointment for everyone who is looking forward to run these marathons but the safety and health of the runners, volunteers, spectators and other stakeholders are too important”, said Golazo Sports.

It is a great pity for all participants and of course for us as pacers as well, but given all the developments surrounding the corona virus, this decision seems inevitable and we, as the Dutch Pacing Team, can only agree to it.

When new dates for both events will be announced, we will inform you accordingly. For now, we would like to thank you all for your efforts, and we sincerely hope that we can call on you again next time.