Voorlopige eerste indeling pacing teams voor Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam marathon 2021

Dit is een voorlopige indeling, uiteraard onder voorbehoud. We hebben zoveel mogelijk iedereen op zijn eerste keus ingedeeld, dit is helaas niet voor iedereen gelukt, we hopen dat je ook met je tweede opgegeven tijd blij zal zijn. En tot slot: het kan zijn dat wij in het geval van afmeldingen door bv blessures soms ook op het laatste moment, je kunnen vragen om op een andere tijd te pacen.

Voor nu succes met jullie trainingen, geniet van de zomer en houd vooral onze site in de gaten voor updates.

met vriendelijke groeten, Gerry en Daniel

Eindhoven indeling

3:00

3:15 Alex Olieman

3:15 Sebastiaan Pol

3:15 Ivan Hostens

3:30 John van Tilburg

3:30 Niki de Bakker

3:30 Stijn Boode

3:45 Pepijn Deckers

3:45 Nathalie Pluvier

3:45 Peter van Meerveld

3:45 Ties van Elst

4:00 Bart Vandewiele

4:00 Wessel Kranghand

4:00 Linda Alexandra

4:00 Cris de Wandel

4:15 Hans van Klaveren

4:15 Roel Kleine

4:15 Bjorn Arshad

4:30 Jef Jacobs

4:30 Cris Simons

4:30 Jan Claereboudt

4:45 Dominique Frerichs

4:45 Nico Schelstraete

5:00 Rik Plakke

5:00 Jos Cornelissen

5:00 Gertie Theunissen

Amsterdam indeling

3:00 Giuseppe Minici

3:00 Frans Krooswijk

3:10 Mohammed Zemouri

3:10 Oliver D’have

3:20 Gerwin Vos

3:20 Cor Vonk

3:20 Ivan Hostens

3:30 Patrick van Veghel

3:30 Sebastiaan Pol

3:40 Anton Slagers

3:40 Sjaak Kuin

3:40 Ties van Elst

3:50 Paul Addicott

3:50 Stijn Boode

3:50 Raoel Smith Sibinga

4:00 Roel Kleine

4:00 Wessel Kranghand

4:00 Gianluca Ardonetto

4:00 Bjorn Arshad

4:10 Chris de Wandel

4:10 Lydia Doornbos

4:10 Jurgen van Rompaey

4:20 Vincent Damen

4:20 Jan Claereboudt

4:20 Wouter Starren

4:30 Wim Pijnenburg

4:30 Wim Hogentoren

4:30 Adriana Suson

4:40 Daniel Huijser

4:40 Gerry Visser

4:40 Cris Simons

4:50 Jos Cornelissen

4:50 Nico Schelstraete

4:50 Anton Jan Thijssen

5:00 Rik Plakke

5:00 Klaas Laan

5:00 Federica Romano

Rotterdam indeling

3:00 David Klein

3:00 Mohammed Zemouri

3:00 Sebastiaan Pol

3:00 Frans Krooswijk

3:10 Nick Smans

3:10 Dennis de Knijff

3:10 Werner Roels

3:20 Alex Olieman

3:20 Kurt Valle

3:20 Maarten Sluyters

3:30

3:30 Patrick van Veghel

3:30 Niki de Bakker

3:40 Peter van Meerveld

3:40 Linda Voets

3:40 Gunter Slootmans

3:40 Eric Helmantel

3:50 Anton Slagers

3:50 Wouter Starren

3:50 Bjorn Arshad

3:50 Pepijn Deckers

4:00 Amy Burdis

4:00 Maurice Dijkshoorn

4:00 Lydia Doornbos

4:00 Wessel Kranghand

4:00 Jan Claereboudt

4:00 Leon ter Maat

4:10 Chris de Wandel

4:10 Richard Dreijer

4:10 Roel Kleine

4:10 Bart Vandewiele

4:20 Dominique Frerichs

4:20 Wim Pijnenburg

4:20 Wim Hogentoren

4:20 Jurgen van Rompaey

4:30 Cris Simons

4:30 Lars Lageweg

4:30 Vincent Damen

4:40 Jean Antoine vd Rijzen

4:40 Linda van der Ham

4:40 Daniel Huijser

4:40 Gerry Visser

4:50 Shiv Shankar Pandit

4:50 Wilma Dierx

4:50 Nico Langeslag

5:00 Rik Plakke

5:00 Jos Cornelisse

5:00 Nico Schelstraete

Update april/mei 2021

Please note: English version below!

Beste pacers,

Vanaf februari jl. hebben we de aanmeldpagina opengesteld voor de marathons in het najaar: Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.

We hebben al veel aanmeldingen mogen ontvangen, hartelijk dank daarvoor!

Op dit moment wachten we nog even met doorgeven of, en zo ja op welke tijd, we je (voorlopig) hebben ingedeeld. De reden is vrij simpel: we wachten op bevestiging van de desbetreffende organisaties van het aantal pacers dat zal worden ingezet.

Wat we wel kunnen melden is dat ons wel gevraagd is om pacingteams te organiseren. Maar hoe e.e.a. in zijn werk gaat en hoe groot die teams zijn, daarover is nog niets naders bekend.

Dan nog het volgende: op dit moment zoeken we nog een aantal pacers voor de volgende pacetijden:
Eindhoven: 3:00, 3:15, 3:30
Amsterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30
Rotterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30

Zodra we meer weten, dan laten we het je uiteraard z.s.m. weten. En heb je vragen dan horen we het graag,

Met vriendelijke en sportieve groet,

Gerry en Daniel

-0-0-0-0-0-0-0-0-

ENGLISH VERSION

Dear pacers,

From February last we opened the registration page for the autumn marathons: Eindhoven, Amsterdam and Rotterdam.

We have already received many applications, thank you very much for that!

At the moment we cannot inform you yet whether – and if so at what time – we have scheduled you as a pacer. The reason is quite simple: we are waiting for confirmation from the appropriate organizations of the exact number of pacers that will be deployed.

What we do know is that we have been asked to organize pacing teams. More information will follow soon!

Please note: we are still looking for some pacers for the following pace times:
Eindhoven: 3:00, 3:15, 3:30
Amsterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30
Rotterdam: 3:00, 3:10, 3:20, 3:30

If you have any questions, please let us know.

With friendly and sporty regards,

Gerry and Daniel

Geannuleerd, geannuleerd, geannuleerd,

En ook Amsterdam werd dus geannuleerd. Tja, waarschijnlijk is niemand daardoor verrast, wederom een verstandig besluit. Niet leuk maar de organisatie kon niet anders.

Voor alle pacer-aanmeldingen van de geannuleerde marathons geldt:

Voor nieuwe geplande evenementen zullen wij een nieuwe aanmelding creëren. Je zult je daarvoor t.z.t kunnen aanmelden op deze website.

Zodra er zicht is op het organiseren dan wel samenstellen van een pacingteam zullen wij dat via de gebruikelijke social media kanalen communiceren.

Houd vooral ook onze website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

Gerry en Daniel

Marathon Rotterdam en Marathon Utrecht verplaatst!

Golazo Sports heeft bekendgemaakt dat al hun evenementen tot en met 19 april worden verplaatst naar een datum later dit jaar. Het gaat daarbij ook om de NN Marathon Rotterdam en de Utrecht Marathon powered by Utrecht Science Park.

“De organisatie acht het niet verantwoord gezien de laatste ontwikkelingen en huidige situatie rondom het COVID-19 om de evenementen plaats te laten vinden. Een enorme tegenvaller voor iedereen die zich erop heeft verheugd, maar de veiligheid en gezondheid van de lopers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staan bij de evenementen van Golazo Sports altijd voorop”, aldus Golazo Sports.

Het is ontzettend jammer voor alle deelnemers, en natuurlijk ook voor ons als pacers, maar gezien alle ontwikkelingen rond het coronavirus lijkt deze beslissing onvermijdelijk en kunnen wij, als Dutch Pacing Team, hier alleen maar begrip voor opbrengen.

Mocht er meer meer bekend worden over nieuwe data voor beide evenementen, dan horen jullie het uiteraard. Voor nu willen we jullie allemaal bedanken voor jullie inzet en moeite, en hopen we van harte dat we een volgende keer weer een beroep op jullie mogen doen.

ENGLISH VERSION

Golazo Sports have announced that the NN Marathon Rotterdam and the Utrecht Marathon powered by Utrecht Science Park will be moved to a date later this year.

“In view of the latest developments and the current situation regarding the COVID-19 the organization does not consider it responsible to let the events take place. A huge disappointment for everyone who is looking forward to run these marathons but the safety and health of the runners, volunteers, spectators and other stakeholders are too important”, said Golazo Sports.

It is a great pity for all participants and of course for us as pacers as well, but given all the developments surrounding the corona virus, this decision seems inevitable and we, as the Dutch Pacing Team, can only agree to it.

When new dates for both events will be announced, we will inform you accordingly. For now, we would like to thank you all for your efforts, and we sincerely hope that we can call on you again next time.