Pacers van de Eindhoven en de Amsterdam Marathon: bedankt!

Op 8 oktober was de Eindhoven Marathon en een week later, op 15 oktober, de Amsterdam Marathon. We hadden voor beide marathons een superteam samengesteld, en we willen nogmaals iedereen bedanken voor jullie inzet!

Eindhoven Marathon
Er zijn in Eindhoven een aantal zaken helaas niet vlekkeloos verlopen. Zo waren er geen shirts voor de pacers, en waren er problemen met het inschrijfsysteem waardoor twee pacers zonder startbewijs moesten starten. Het inschrijvingssysteem voor beide marathons was overigens nieuw voor ons dit jaar en we zullen kijken wat we daaraan kunnen verbeteren.

Amsterdam Marathon
Ook opvallend was dat we relatief veel afmeldingen ontvingen, met name voor de Amsterdam Marathon. Gelukkig hadden we voldoende reservepacers die vrijwel allemaal zijn ingezet. Hartelijk dank voor jullie flexibiliteit!

Nieuw dit jaar was een Pacing Team Stand op de Expo van de Amsterdam Marathon. Deze stand is druk bezocht. Er bleek een grote behoefte voor informatie over het Pacing Team. Wellicht dat we deze stand volgend jaar combineren met de algemene informatiestand.

De start van de Amsterdam Marathon verliep iets anders dan was aangekondigd. Op de website van de marathon stond vermeld dat er met verschillende startwaves gestart zou worden, maar er was, evenals vorige jaren, maar één start. Aangezien de start dit keer op twee locaties plaatsvond, liepen sommige pacers daarom helaas alleen. Bovendien werden de pacers niet in de vakken toegelaten waar ze moesten starten, ondanks hun gele startnummer, en daardoor konden veel lopers niet met hun gewenste pacegroep starten. Uiteraard nemen we dit op met de organisatie.

Verder verliep alles prima in Amsterdam: we konden verzamelen in een grote zaal, er was voldoende catering en voor iedereen een shirt.

En nog meer goed nieuws: onze pacers hebben vrijwel allemaal erg goed gedaan. Dat leverde veel complimenten op van lopers die met de pacers mee hebben gelopen. En daar doen we het natuurlijk voor!

Er is genoeg om uitgebreid te evalueren, en dat gaan we de komende tijd dan ook doen. Maar eerst gaan ook wij even genieten na een drukke periode van plannen, mailen, appen, bellen, overleggen, etc.

En ten slotte: we verwachten de inschrijving voor het Pacing Team voor de Rotterdam Marathon medio november te openen. Houd dus deze website en onze social media in de gaten.

Voor nu wensen we jullie allemaal veel loopplezier, en tot de volgende keer!

Groeten, Gerry en Daniël